Framsiden
Barnehagen

Vi ønsker at hvert barn i Nordby gårdsbarnehage skal føle seg unik.
Vi vil at barna skal oppleve tilhørighet og lære å bry seg om hverandre.
Vi ønsker at barna skal utvikle empati og respekt for hverandre, uansett alder og personlighet.
De voksne har et særlig ansvar ved å være gode forbilder for barna.

Pedagogisk innhold / Dette har vår barnehage spesielt fokus på:
Nordby gårdsbarnehage ønsker å gi barn fra 1-6 år trygghet i forhold til dyr, og gi dem nære naturopplevelser. Gjennom å la barna være ute i naturen ønsker vi at barna skal få oppleve ”det virkelige liv”. Barna får følge årsrytmen på en gård, og lærer å se sammenhegner. Barna opplever glede ved å være i fysisk aktivitet, samtidig som de får frisk luft og et miljø med mindre støy.

3 grupper i barnehagen

Vi er en avdelingsløs barnehage, men deler barna inn i tre grupper etter alder:

  • Kalvene: Barn fra 4-6 år
  • Lammene: Barn fra 3-4 år
  • Kyllingene: Barn fra 1-2 år