Framsiden
Sauene

Vi har fast 3 søyer i barnehagen.
Hver eneste vår får vi lamunger. Det er alltid stor stas.
På høsten blir vær-lammene slaktet.

Slakting av lam høsten 2011
Sauene
Sauene
Sauene
Sauene
Sauene