Framsiden
Ansatte i Nordby Gårdsbarnehage

 

Eli Olstad

 

 

 

 

 

 ELI KJENDSETH - STYRER

Eli er utdannet førskolelærer og hun startet å jobbe i barnehagen som ped.leder høsten 2007. I 2008 tok hun over styreroppgaven. I tillegg til kontoroppgaver jobber Eli 30% på avdeling.


Nina Karlstad

 

 

 

 

 

NINA KARLSTAD - PED.LEDER 

Nina er utdannet førskolelærer og har jobbet i skolen i flere år. Hun startet som ped.leder hos oss høsten 2010. Barnehageåret 19/20 jobber Nina 80% stilling på kalvegruppa.


 

 

 

 

 

 

GINA HUSTAD - PED.LEDER

 

Gina begynte som styrer hos oss ved oppstart av barnehagen i 2006. Etter at Eli overtok styreroppgaven jobbet Gina som ped.leder i barnehagen til hun sluttet i 2012. Etter å ha studert ferdig til spes.ped begynte Gina hos oss igjen vinteren 2014. Hun jobber barnehageåret 19/20 - 80% stilling som ped.leder på Kyllinggruppa.


 

 

 

 

 

KATE IVERSEN - PED.LEDER 

Kate jobbet i barnehagen som assistent ved oppstart i 2006 til høsten 2008. Hun startet da på sin utdannelse som førskolelærer i Trondheim. Fra barnhageåret 2011/2012 kom hun tilbake igjen til oss som ped.leder. Barnehageåret 19/20 jobber Kate 100% på Kalvegruppa (små).


 

 

 

 

 

INGVILD SKREDEN ANDERSEN - PED.LEDER

Ingvild begynte som ped.leder hos oss i 2017. Hun jobbet tidligere i Tongjordet barnehage og kommer opprinnelig fra Bergen. Ingvild har fødselspermisjon barnehageåret 19/20.


 

 

 

 

 

MAREN ELISE MÆHLUM - PED.LEDER

Maren begynte som ped.leder hos oss i 2017. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer med fordypning i natur og bevegelse våren 2017. Maren er opprinnelig fra Dokka og jobber 100% som ped.leder på lammegruppa.


 

STINE OSAN - PED.LEDER

Stine begynte som ped.leder hos oss høsten 2018. Hun bor på Gjøvik og var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2018. Hun jobber 100% som ped.leder på kyllinggruppa. 


Liv Jorunn J. Berget

 

 

 

 

 

LIV JORUNN J. BERGET - BARNE OG UNGDOMSARBEIDER

Liv Jorunn er utdannet kokk og har jobbet som assistent i barnehagen siden  2008 og frem til hun var ferdig utdannet barne og ungdomsarbeider våren 2017. Barnehageåret 19/20 jobber hun 80 % stilling som barne og ungdomsarbeider på kalvegruppa.


 

 

 

 

GRETHE E. NILSEN - ASSISTENT

Grethe har jobbet som assistent i barnehagen siden oppstart i 2006. Barnehageåret 19/20 jobber hun 80% stilling på kyllinggruppa.


Mette Iversen

 

 

 

 

METTE IVERSEN - ASSISTENT

Mette har jobbet flere år på Honne og begynte som assistent i barnehagen i 2008. Barnehageåret 19/20 jobber hun 80% på lammegruppa.


Christian Gjørslie

 

 

 

 

 

CHRISTIAN GJØRSLIE - ASSISTENT 

Christian startet som assistent i barnehagen vinteren 2009. Barnehageåret 19/20 jobber Christian 100% stilling på kalvegruppa.


Torunn Sørum

 

 

 

 

TORUNN SØRUM - ASSISTENT 

Torunn begynte å jobbe i barnehagen høsten 2009. Barnehageåret 19/20 jobber hun 80% stilling på kalvegruppa.


Kari Skarseth

 

 

 

 

 

KARI SKARSETH - ASSISTENT

Kari har jobbet flere år i Biri barnehage og startet i vår barnehage som assistent høsten 2008. Barnehageåret 19/20 jobber hun 60 % stilling på kyllinggruppa.


 

 

 

 

 

MARITA L. DAHLSENG - ASSISTENT

Marita har jobbet hos oss som vikar siden barnehageåret 14/15. Barnehageåret 19/20 jobber hun 100% stilling som assistent på kyllinggruppa. 


Jan Martin Stubbom - Assistent
Jan Martin har jobbet hos oss siden høsten 2018. Han jobber 70% som assistent på kyllinggruppa barnehageåret 19/20.

 


 

 
Ann Kristin Karlsen - Assistent
Ann Kristin startet som vikar hos oss vinteren 2019. Hun jobber 25% stilling på kalvegruppa barnehageåret 19/20 i tillegg til at hun er vikar.

 


Sonja Snuggerud

 

 

 

 

 

SONJA SNUGGERUD - EIER, ADMINISTRASJON

Sonja er eier av barnehagen. Før hun startet barnehagen jobbet hun som regnskapsfører. Nå jobber hun i administrasjonen til barnehagen, hvor hun har det økonomiske ansvaret.