Framsiden
Gården Nordby

Gården Nordby ligger praktfull til med utsikt til Lillehammer, Skeikampen, Sjusjøen, Naturstilen, Brøttum og nordre del av Ring med Mjøsa som en perle i midten. Åpenheten gir mye sol hele året med unike muligheter. Vår nærhet til sentrum i Biri gir deg enkel tilgang alle veier enten du skal sørover, nordover eller østover.

På gården drives det i dag med melk, kjøtt og grasproduksjon i tillegg til Nordby Gårdsbarnehage. Barnehagen er tett integrert med gården. Barnehagen har eget barnehage fjøs bestående av sauer, geiter, høner, griser og kaniner. 

Turmulighetene er mange i fra åpent landskap til skogsterreng. Barnehagen bruker tre grillhytter, lekeplass og ballbinge som ligger i tilknytning til Gården. Om vinteren kjører vi skiløyper og vei ned til anleggene våre.

Gården drives i dag av Øystein og Sonja Snuggerud. Vi legger vekt på at gården skal drives godt og utvikle seg med tiden. Vi ønsker at gården skal synliggjøre verdier i norsk landbruk. Dette er en arv fra våre forfedre som vi må forvalte på en god måte og videreformidle til kommende generasjoner.

Gården har mye ny bygningsmasse som er tilpasset dagens moderne driftsforhold. Det legges vekt på rasjonell gårdsdrift med fokus på lønnsomhet, trivsel og kvalitet. For oss som bor her er det viktig å legge vekt på sikkerhet for både store og små. Gårdstunet er bygget slik at det er skjermet mest mulig for maskiner og biler.

I barnehagen har vi muligheten til nærkontakt med dyrene gjennom fjøsstell i barnehagefjøset og at barna kan komme på besøk i det store fjøset. I tillegg har vi kjøkkenhage hvor vi produserer egen mat. Det er stas å være i kjøkkenhagen å se mens det spirer og gror. I vår gapahuk i barnehagen er det formidlet masse kunnskap til kommende genrasjoner om de jordnære ting.

Barnehagen har et nytt bygg som er tilpasset barnehagedrift, og som er bygget som en intergert del av gårdstunet. Dette for å skape en best mulig ramme og nærheten til gården. Landskapet er tilpasset innefor gjerde i barnehagen slik at alle kan får utfolde seg. Terrenget er alt fra flatt til krevende innefor gjerde. 

Gården har egen seterløkke Hoffsetra i Biriåsen som ligger høyt oppe med utsikt innover mot Rondane. Her kan du se langt, og "lenger enn langt". Setra er ikke i drift i dag.

Gården har i dag muligheter til å ta i mot mindre grupper for ulike arrangement på kveld og helger.