Framsiden
Hvorfor velge oss
 • Åpningstider 07:00 - 17:00 (mandag - fredag) 
 • Nordby gårdsbarnehage ønsker å gi barna mellom 1-6 år trygghet i forhold til dyr, og gi dem nære naturopplevelser.
 • Grunnideen bak natur og gårdsbarnehager er å la barna være i naturen der de opplever ”det virkelige liv”. Barna leker og går på tur i ulendt terreng, klatrer, kryper, hopper og sklir. De får naturlige utfordringer og opplevelser i naturen.
 • Gårdsbarnehagen vil være opptatt av å skape en spennende, lærerik og utviklende hverdag for barna.
 • Vi skal ikke være en større barnehage enn at hvert enkelt barn skal føle seg verdifull og kunne utvikle sine ferdigheter på en god måte. Vi ønsker at hvert barn skal få følelsen av å være til nytte.

 

Hvorfor velge en gårdsbarnehage?

 • Barna blir kjent med gården og skogen som arbeidsplass før og nå.
 • Barna utvikler en begynnende forståelse for sammenhengene i naturen og hvor maten kommer fra.
 • Barna lærer regler for skånsom ferdsel i skog og mark, og utvikler kjærlighet og respekt for naturen og husdyra.
 • Barna får lære om livets gang, død og nytt liv, forvaltningsansvaret på en gård.
 • Barna får utvikle kunnskap om planter og dyr i naturen og på en gård.
 • Barna får muligheten til å mestre bruk av kniv, øks, sag, hammer, fyrstikker og kokeapparater, og utvikle de finmotoriske ferdighetene gjennom bruk av disse.
 • Barna får utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter og utvikle kroppsbevissthet.
 • Barna får prøvd ut egne grenser.
 • Barna får utvikle positiv selvoppfatning gjennom ulike mestringsopplevelser.
 • Barna utvikler en positiv holdning til det å være ute.
 • Barna opplever glede ved å være i fysisk aktivitet, samtidig som de får frisk luft og et miljø med mindre støy.
 • Barna får bruke fantasien og kreativitet i et lekemiljø uten mye lekeutstyr, se muligheter og finne løsninger.
 • Barna får bruke språket til å sette ord på inntrykk, undring og erfaring. De lærer nonverbal kommunikasjon gjennom dyras kroppsspråk og adferd.
 • Barna får følge årsrytmen på en gård, og lærer å se sammenhenger.