Framsiden
Nyheter
Vi søker etter ped.leder i svangerskapsvikariat 15.08.20 - 14.08.21

 

 

Nordby Gårdsbarnehage Biri AS er en privateid natur og gårdsbarnehage på Biri. Barnehagen har 50 barn fra 1-6 år.

Nordby Gårdsbarnehage Biri AS ønsker å gi barn trygghet i forhold til dyr, og gi dem nære naturopplevelser. Vi er mye ute hvor vi opplever ”det virkelige liv”.

 

Nordby Gårdsbarnehage Biri AS søker etter:

-          Pedagogisk leder i Svangerskapsvikariat 15.08.20 – 14.08.21

 

Vi ønsker oss en pedagogisk leder som er:

·         Opptatt av å skape en trygg, spennende, lærerik og utviklende hverdag for barna

·         Kunne se barnas behov for lek og anerkjenne lekens egenverdi.

·         Full av pågangsmot og initiativ, og ser muligheten til å utnytte gårdens og naturens ressurser for å skape noe unikt sammen med barna.

·         Flink til å la hvert enkelt barn føle seg verdifull, slik at de får muligheten til å utvikle sine ferdigheter på en god måte, og gi dem følelsen av det å være til nytte.

·         Glad i å være ute og flink til å tilrettelegge seg ute.

·         Kunne se seg selv i samspill med barn, kollegaer, foresatte og andre samarbeidsparter.

·         Selvstendig, god samarbeidsevne, god til å se medarbeidernes ressurser og gode lederegenskaper.

 

Konkurransedyktige betingelser

For nærmere opplysninger ta kontakt med styrer Eli Kjendseth tlf: 48 06 90 09 eller

daglig leder Sonja Snuggerud tlf: 91 78 91 81.

Søknad og cv sendes per.e-post til  sonja@nordbygardsbarnehage.no. 

Søknadsfrist 8.mai.