Framsiden
Om Nordby Gårdsbarnehage

Nordby Gårdsbarnehage er en privat natur- og gårdsbarnehage som ble åpnet i august 2006. Barnehagen er godkjent for 32 barn i alderen 1-6 år. Barnehageåret 19/20 har vi midlertidig utvidelse slik at vi har 15 ekstra barn i barnehagen.  Til sammen er vi 16 ansatte.

Lov om barnehager sier at ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. Nordby gårdsbarnehage ønsker blant annet å bruke naturen som læringsarena for en allsidig utvikling.

Vi tror at i Nordby Gårdsbarnehage vil barna oppleve ”DET VIRKELIGE LIV”. Vårt motto er ”NATURLIG GLEDE OVER STOKK OG STEIN

Målet vårt er at barna skal bli kjent med og glade i naturen. Derfor ønsker vi å
- være i naturen
- gi naturlige utfordringerNordby Gårdsbarnehage
- lære barna å kle seg og te seg i all salgs vær
- lære dem å bruke kniv,sag,øks og andre redskaper.
- lære dem å høste fra naturen
- vise hensyn og være varsomme i naturen
- undre oss over det vi ser, og ikke ser

Ute i naturen ser vi at det er
- mindre konfliker
- barna hjelper hverandre
- barna er mindre bundet av gruppa de leker i

Hva skiller leken i en natur og gårdsbarnehage fra leken i en vanlig barnehage?
Den største forskjellen er at den er mindre forutsigbar. Den utvikler seg annerledes og tar andre former ute i et naturmiljø enn på en tilrettelagt lekeplass.
Naturen forandrer seg fra dag til dag. Årstidene veksler og med dem busker og planter i forskjellige stadier.  Et rikt naturmiljø skaper kreative barn.

HVA ER DET SPESIELLE MED EN GÅRDSBARNEHAGE ?
Gården er arena for lek og læring. Barna skal få delta i aktiviteter som hører gården til, og få et forhold til historie og kulturarv. Dette får vi til ved å
- stelle dyr
- dyrke mat, lage mat og bake
- formidle lokalhistorie
- bruke redskaper og være små håndverkere
- invitere eldre inn i barnehagen
- lære barna om tradisjoner