Framsiden
Priser Nordby Gårdsbarnehage

BETALINGSSATSER FRA 1. JANUAR 2020 I  NORDBY GÅRDSBARNEHAGE

Plass   Pris for barnehageplass   Pris for 3 måltider (frokost, lunsj, etterm, melk og frukt)
100%   5 d/u   45 t/u   3.135,-       400,-
90%   4/5 d/u   40,5 t/u   3.010,-   (96% av sats)   385,-
80%   4 d/u   36 t/u   2.759,-   (88% av sats)   350,-
70%   3/4 d/u    31,5 t/u   2.508,-   (80% av sats)   320,-
60%   3 d/u   27 t/u   2.257,-   (72% av sats)   290,-
50%   2/3 d/u   22,5 t/u   2.006,-   (64% av sats)   255,-
                     
           
Kjøp av enkeltdager   250,-        
 
Søskenmoderasjon
30% for det eldste barnet. Ved flere enn to barn i barnehage gis 50 % moderasjon for det eldste og 30% for det mellomste.