Framsiden
Midtre Grillhytte

Midtre grillhytte ligger i tilknyttning til nærmiljøanlegget i Austadroa. Her er sandkasse, ballbinge og utedo. På sommeren beiter dyrene på jordene rundt.