Framsiden
Stabburet

Stabburet brukes til forskjellige aktiviteter. Barna spiser av og til lunsj der også.